Economie

De laatste jaren herstelt de Oekraïense economie zich van de gevolgen van de Russische roebelcrisis van 1998. De economische groei wordt voor 2004 op 12,1 procent geschat. De industriële productie nam toe met 12 procent, de landbouwsector groeide met 10 procent en in de dienstverlening kwam de groei uit op 13,6 procent. Het totale BBP zal voor 2004 uitkomen op 69,5 miljard US dollar, oftewel 1.470 US dollar per hoofd van de bevolking. De economische groei werd mede veroorzaakt door de goede oogst, de hoge staalprijs en de groeiende economie van Oekraïne’s belangrijkste exportmarkt Rusland. Verwacht wordt dat de groei in 2005 zal afnemen naar 7,5 procent en vervolgens naar ongeveer 6 procent per jaar.
De bescheiden inflatie van 0,8 procent in 2002 is in 2003 gegroeid naar 5,2 procent. Vanwege de presidentsverkiezingen in 2004 heeft Oekraïne het monetaire en fiscale beleid versoepeld, waardoor de inflatie is gestegen tot 9,0 procent. Naar verwachting zal dit effect in 2005 doorzetten en leiden tot een inflatie van 12,0 procent.
Zowel de import als de export zijn in 2004 snel gestegen tot 36,6 miljard, respectievelijk 45,9 miljard US dollar (schatting EIU).


De officiële werkloosheid wordt voor 2004 geschat op 3,5 procent, wat een lichte daling zou betekenen ten opzichte van 2003. Het werkelijke aantal werklozen wordt aanzienlijk hoger geschat, en wel op ongeveer 20 procent. De verborgen werkloosheid en de omvangrijke schaduweconomie maken het erg moeilijk om de officiële cijfers op waarde te schatten
GEZOCHT: een opslagruimte vanaf 100m2 om onze goederen te stapelen. Liefst mogelijk gratis ofwel mits een eventuele kleine maandelijkse bijdrage.